Ynglŷn

Ein Nôd

I ddarparu gwasanaeth  i’n cleientiaid gyda’r safon uchaf o gefnogaeth ac arloesedd mewn gwerthusiadau technolegol a marchnata ym meysydd bio-plaladdwyr, bio-stimulantiau a sectorau gwyddor bywyd eraill.

Ein Hanes

Cafodd  Ymgynghorwyr Lisk & Jones Cyf ei sefydlu yn 2003 gan Dr Jenny Lisk i ddarparu i gleientiaid gwerthusiadau marchnad, rheoli cronfa ddata a gwerthusiadau rhaglenni. Yn 2012 ymunodd Dr Owen Jones a’r cwmni amser llawn yn dilyn ei ymddeoliad o Suterra yn y DU. Gyda’i gilydd, mae’r bartneriaeth sydd wedi ei leoli yng Nghaerdydd, De Cymru, yn cynnig ystod eang o wasanaethau a chymorth fel yr amlinellwyd yn Ein Gwasanaethau