Newyddion

Chwilen Gotwm

Ymgynghorwyr Lisk & Jones yw’r partner arweiniol mewn prosiect a ariennir gan Innovate UK Newton i ddatblygu technoleg denu a lladd ar gyfer y chwilen gotwm (Anthonomus grandis) sy’n bla difrifol mewn cotwm yng Ngogledd, Canolbarth a De America. Mae’r prosiect o’r enw Lleihau llygredd plaladdwyr mewn dŵr tanddaearol yn cynnwys pedwar partner diwydiannol a thri phartner academaidd o’r DU ac un partner diwydiannol ac asiantaeth hyfforddi cenedlaethol SENAI ym Mrasil. Dechreuodd y prosiect ym mis Tachwedd 2016 a bydd yn parhau tan ganol 2019. Mae’r prosiect wedi gwneud cynnydd da yn ystod y ddwy flynedd a hanner diwethaf ac mae wedi arwain at dechnoleg newydd i ddenu a lladd y chwilen gotwm a mae cais am batent arno wedi ei gofrestru, Cymerwyd y ffotograffau yn yr adran newyddion hon yn ystod ymweliad ym mis Mawrth gan Owen Jones a Robin Jones i rai o’r ardaloedd tyfu cotwm ym Mrasil lle mae’r chwilen  yn bla difrifol. Disgrifir y prosiect yn fanylach ar wefan benodol a gynhelir gan Brifysgol Bangor, sef un o’r partneriaid yn y prosiect: http://biocontrol.bangor.ac.uk