Ein Gwasanaethau

Meysydd lle rydym yn darparu arbenigedd:

 • Entomoleg Gymhwysol – rheoli plâu mewn Amaethyddiaeth, Garddwriaeth, Coedwigaeth, Iechyd y Cyhoedd, Cartref a Gardd
 • Semiogemegau – fferomonau, atynwyr a ymlidwyr, eu synthesis, rhyddhau dan reolaeth a’u defnydd yn y maes
 • Bio-blaladdwyr i Ddiogelu Planhigion gan gynnwys y rhai sy’n seiliedig ar firysau, bacteria, ffyngau, nematodau a semiogemegau
 • Gwrteithiad Planhigion – microelfennau, bio-stimulantiaid
 • Trwy ein cysylltiadau â Phrifysgolion y DU rydym yn gallu darparu gwasanaethau mewn dadansoddi cemegol, adnabod cyfansawdd, astudiaethau rhyddhau cemegolion dan reolaeth trwy ddefnyddio polymerau confensiynol ac bioddiraddadwy
 • Gweithgynhyrchu prototeip ar raddfa fach o ddyfeisiadau rhyddhau cemegau dan reolaeth

Dyma’r mathau o ymgynghoriaethau rydym yn eu darparu:

 • Gwerthusiadau Technoleg
 • Gwerthusiadau Portffolio Cynnyrch
 • Dehongli’r Llwybr i’r Farchnad i gynhyrchion newydd
 • Gwerthusiadau Marchnad
 • Cyfleoedd mewn marchnadoedd newydd
 • Datblygu Strategaeth ar gyfer cofrestru cynhyrchion newydd gyda gwahannol awdurdodau ym Mhrydain ac ar y Cyfandir
 • Paratoi cynllun busnes
 • Gwerthuso Ceisiadau prosiect
 • Gwerthuso prosiectau a gwblhawyd
 • Cymeryd rhan mewn byrddau cynghori technegol ar gyfer prosiectau rhyngwladol ac yn y DU
 • Rhedeg cyrsiau hyfforddi mewn semiogemegau, bio-blaladdwyr a Rheoli Pla Integredig (IPM)
 • Trefnu a goruchwylio treialon maes yn Ewrop